През 2004 година е отворена първата лицензирана кланица в България за износ на птичи продукти, пуйки и зайци за всички европейски страни.

Птицекланица "Евровърхът" е част от "Екарисаж - Загоре" АД, гр.Стара Загора.

Птицекланица "Евровърхът" е единствена в България с комбинирана линия за клане на пилета, кокошки, пуйки и зайци.
Капацитетът на линията за клане е 2000 пилета/ час или 800 пуйки/час.
Птицекланица "Евровърхът" е единствената по рода си в България с въздушно обдухване и охлаждане на птиците.

Предлага изцяло и само натурална продукция.

"Екарисаж - Загоре" АД отглежда собствени родителски стада, разполага със собствени люпилни и производствени халета за отглеждане на пилета и пуйки бройлери.